CHƯƠNG TRÌNH MŨ BẢO HIỂM HỌC ĐƯỜNG

Được sự tài trợ của Công ty Honda Việt Nam, sáng thứ Hai, ngày 05/11/2018, trường tiểu học Trương Định đã tổ chức phát và hướng dẫn quy trình đội mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1.

CHƯƠNG TRÌNH MŨ BẢO HIỂM HỌC ĐƯỜNG

Được sự tài trợ của Công ty Honda Việt Nam, sáng thứ Hai, ngày 05/11/2018, trường tiểu học Trương Định đã tổ chức phát và hướng dẫn quy trình đội mũ bảo hiểm cho học sinh.

Trong đợt tài trợ này, nhà trường được hỗ trợ 128 chiếc nón bảo hiểm đáp ứng chất lượng, thẩm mĩ. Các em học sinh và phụ huynh hết sức phấn khởi về sự quan tâm này của Công ty Honda Việt Nam cũng như các ban ngành liên quan, Góp phần giúp nhà trường giáo dục học sinh trong việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nói riêngcũng như việc chấp hành luật lệ giao thông nói chung.

Bảo Linh

Bài tin liên quan
Chuyên đề 02/11/18

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

Phát thưởng trong phong trào " Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp " năm học 2017 - 2018 04/12/17

Nhằm thúc đẩy phong trào Giữ vở sạch - Rèn chữ đẹp cho học sinh ở cấp Tiểu học, tạo điều kiện cho học sinh trau dồi kỹ năng viết chữ và trình bày sạch đẹp; góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục ở cấp tiểu học. Cũng qua đó duy trì những nền nếp, thói quen tốt trong học tập của học sinh và giữ gìn vẻ đẹp của tiếng nói - chữ viết dân tộc.

Hội thị Viết chữ đẹp Giáo viên năm học 2017-2018 04/12/17

Nhằm thúc đẩy phong trào Giữ vở sạch - Rèn chữ đẹp cho học sinh ở cấp Tiểu học, tạo điều kiện cho giáo viên-học sinh trau dồi kỹ năng viết chữ và trình bày sạch đẹp; góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục ở cấp tiểu học. Đồng thời phát huy vai trò và trách nhiệm của người giáo viên; động viên, khích lệ các thầy-cô giáo tự rèn luyện kỹ năng viết chữ và chăm lo rèn luyện chữ viết, duy trì những nền nếp, thói quen tốt trong học tập của học sinh tiểu học.

Trường Tiểu học Trương Định đã tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp Giáo viên năm học 2017 -2018 với sự tham gia tích cực của toàn thể Giáo viên trong nhà trường.