Thiếu nhi Việt Nam, rèn luyện thể thao, nâng cao trí lực

Học sinh Trương Định hưởng ứng chương trình Thiếu nhi Việt Nam, rèn luyện thể thao - Nâng cao trí lực

Bài tin liên quan
BÁO CÁO NGÀY HỘI DỌC SÁCH NĂM HỌC 2020 - 2021 23/04/21

MỤC ĐÍCH

- Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, khuyến khích các em học sinh khám phá niềm đam mê đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội;

- Tổ chức cho học sinh có một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện cho học sinh được tự do vui chơi và thư giãn;

- Khẳng định giá trị, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, xây dựng phát triển văn hoá đọc trong nhà trường.

DANH SÁCH TÀI KHOẢN HỌC SINH 15/02/20

Nhằm đảm bảo việc học của của Học sinh; PH vào trang WEB của trường tải File Rạch Giá_tài khoản và Phu lục Hướng dẫn rồi lấy tài khoản của HS và HD đăng nhập vào trang https://viettelstudy.vn/ để cho các em tự học.

Trạn trọng!