Phát thưởng trong phong trào " Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp " năm học 2017 - 2018

Nhằm thúc đẩy phong trào Giữ vở sạch - Rèn chữ đẹp cho học sinh ở cấp Tiểu học, tạo điều kiện cho học sinh trau dồi kỹ năng viết chữ và trình bày sạch đẹp; góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục ở cấp tiểu học. Cũng qua đó duy trì những nền nếp, thói quen tốt trong học tập của học sinh và giữ gìn vẻ đẹp của tiếng nói - chữ viết dân tộc.

Buổi trào cờ đầu tuần ngày 04 tháng 12 năm 2017 nhà trường tồ chúc trao giải trong Hội thi " Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp"  cấp trường năm học 2017 - 2018

IMG_0371.jpgIMG_0372.jpgIMG_0373.jpgIMG_0374.jpgIMG_0375.jpgIMG_0377.jpgIMG_0378.jpgIMG_0379.jpgIMG_0380.jpgIMG_0381.jpgIMG_0382.jpgIMG_0383.jpgIMG_0384.jpg

Bài tin liên quan
Hội thị Viết chữ đẹp Giáo viên năm học 2017-2018 04/12/17

Nhằm thúc đẩy phong trào Giữ vở sạch - Rèn chữ đẹp cho học sinh ở cấp Tiểu học, tạo điều kiện cho giáo viên-học sinh trau dồi kỹ năng viết chữ và trình bày sạch đẹp; góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục ở cấp tiểu học. Đồng thời phát huy vai trò và trách nhiệm của người giáo viên; động viên, khích lệ các thầy-cô giáo tự rèn luyện kỹ năng viết chữ và chăm lo rèn luyện chữ viết, duy trì những nền nếp, thói quen tốt trong học tập của học sinh tiểu học.

Trường Tiểu học Trương Định đã tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp Giáo viên năm học 2017 -2018 với sự tham gia tích cực của toàn thể Giáo viên trong nhà trường.

Chuyên đề 16/11/17

ĐỔI MÓI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 2,3

THEO MÔ TRƯỜNG TIỂU HỌC MỚI

Đề án giáo dục tỉnh Kiên Giang 26/08/17

PHÁT TRIỂN VÀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2020