HÌNH ẢNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG ĐỊNH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

 1. Chào đón các em Lớp 1

2. Tiết mục văn nghệ mừng ngày Khai giảng

Biểu diễn võ Vovinam truyền thống

Chào cờ và diễn văn khai giảng

Bài tin liên quan
Đề án giáo dục tỉnh Kiên Giang 26/08/17

PHÁT TRIỂN VÀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2020