ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

QUÝ PHỤ HUYNH COPPY ĐƯỜNG LINK SAU VÀ DÁN VÀO GOOGLE TÌM KIẾM RÔI  ĐĂNG KÝ CHO CON EM VÀO LỚP 1:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewqzVdY55vq4NbPreAn9PIrlIFuNeOf3Uy_VxdKMeKfolPdw/viewform?usp=sf_link

Hoặc: https://forms.gle/X5qQ4MCUyT89qSd3A

Hay: https://forms.gle/kahvBEuwYPEYMvg67

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewqzVdY55vq4NbPreAn9PIrlIFuNeOf3Uy_VxdKMeKfolPdw/viewform?usp=sf_link

Hoặc: https://forms.gle/X5qQ4MCUyT89qSd3A

Hay: https://forms.gle/kahvBEuwYPEYMvg67

Bài tin liên quan
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2020-2021 28/04/21

Nhằm thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá học sinh theo đúng nội dung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT (TT 30), Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT (TT 22) của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá học sinh tiểu học (lớp 2 đến lớp 5), Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT (TT 27) của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá học sinh tiểu học (lớp 1 năm học 2020-2021), bô phận chuyên môn hướng dẫn tổ chức ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối năm học 2020-2021

BÁO CÁO NGÀY HỘI DỌC SÁCH NĂM HỌC 2020 - 2021 23/04/21

MỤC ĐÍCH

- Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, khuyến khích các em học sinh khám phá niềm đam mê đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội;

- Tổ chức cho học sinh có một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện cho học sinh được tự do vui chơi và thư giãn;

- Khẳng định giá trị, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, xây dựng phát triển văn hoá đọc trong nhà trường.

HƯỚNG DẪN DẠY HỌC QUA INTERNE, QUA TRUYỀN HÌNH TRONG CÁC CƠ SỞ GDPT VÀ GDTX 31/03/20

Nhằm hướng dẫn học sinh học tập tại nhà trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19 đạt hiệu quả, đơn vị đã triển khai một số văn bản HƯỚNG DẪN DẠY HỌC QUA INTERNE, QUA TRUYỀN HÌNH TRONG CÁC CƠ SỞ GDPT VÀ GDTX trên trang Web của trường, giúp giáo viên và PHHS tham khảo.

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO HỌC TRỰC TUYẾN 26/03/20

Nhằm hướng dẫn học sinh học tập tại nhà trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19 đạt hiệu quả, đơn vị đã

Giới thiệu các phần mềm và tài liệu điện tử miễn phí trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống Covid-19