Cán bộ viên chức Trường tiểu học Trương Định

Cán bộ  viên chức Trường tiểu học Trương Định

Cán bộ  viên chức Trường tiểu học Trương Định luôn đoàn kết và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018. 

Bài tin liên quan
Đề án giáo dục tỉnh Kiên Giang 26/08/17

PHÁT TRIỂN VÀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2020